Proffs på kompetensförsörjning

Specialister på tekniker,
ingenjörer och ledare.

Vårt största affärsområde är rekrytering och uthyrning. Vi löser de flesta uppdrag, men det vi är allra bäst på är tekniker, ingenjörer och ledande befattningar. Våra kunder är oftast tillverkande företag och teknikföretag. Vår stora verksamhetskunskap gör att vi förstår kundernas verksamhet och kandidaters kompetens och vardag och kan därför matcha rätt företag med rätt person och vice versa.

Vårt ledord är termik, uppåtvind. Att samarbeta med Codeq ska bidra till att utveckla och lyfta sin verksamhet.

Codeq Teknikerpool Nyhet!

Känner du igen dig?
- Vi behöver mer teknisk kompetens, med har inte möjlighet eller behov av heltidsanställda tekniker.
- Vi behöver mer tid för utveckling och förbättringsarbete.
- Vi har svårt att på egen hand rekrytera tekniker med rätt kompetenser.

Codeq har lösningen!
Teknikerpoolen löser behoven av teknisk kompetens.
- Tekniker som fördelar sin tid mellan olika företag.
- Tekniker som driver utvecklings- och förbättringsarbete.
- Tekniker med specialistkompetens inom olika teknikområden och branscher.

Nyheter!

 • Fyra snabba till Christer

  Träffa Christer, vi ställde fyra snabba frågor till honom; Tre månader sedan Corona-pandemin slog till – Hur har ni haft…

 • Från Codeq till Berry Superfos

  Tack Elin för nästan två år hos Codeq. Förutom värdefulla arbetsinsatser och mycket förbättringsarbete är vi glada för att ha…

 • Hållbara utbildningar – så tänker Codeq

  Kan man genomföra utbildningar/konferenser på ett hållbart sätt? Absolut. Vi eftersträvar att våra utbildningsaktiviteter är hållbara såväl ekonomiskt, miljömässigt som…

 • Hållbarhet och rekrytering – så tänker Codeq

  Kan man göra rekryteringar på ett hållbart sätt? Absolut. Vi eftersträvar att rekryteringsprocesser är hållbara såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt.…

×

Behöver du rekrytera?

Använd formuläret nedan