Välkommen Magnus!

Codeq positionerar sig allt mer som specialister på rekrytering av tekniker, ingenjörer och ledare och som ett led i detta kan vi med glädje hälsa Magnus Ryberg välkommen till Codeq.  Magnus har en gedigen erfarenhetsbakgrund från industrin och har innehaft roller som Kvalitetschef, Produktionschef, Logistikchef och nu senast VD i ett möbelföretag.

Magnus kommer att fördela sin tid mellan Värnamo och övriga verksamhetsorter och kommer att få ett extra ansvar för vår Teknikerpool där hans bakgrund kommer att vara väldigt användbar.