Vad lärde vi oss 2019?

Nytt år – nya möjligheter.
Vad tar vi med oss från 2019? Vad gjorde vi? Vad observerade vi? Och framför allt: Vad lärde vi oss? 

Våra viktigaste lärdomar från 2019 är: ATTRAKTIVITET – HÅLLBARHET – LEDARSKAP:

 • Attraktivitet – Kompetensbrist råder fortfarande. Företag som medvetet arbetat igenom sin attraktivitet vinner kampen om eftertraktade medarbetare. Det är just företag med ett bra och modernt erbjudande som arbetsgivare som kan behålla sina medarbetare och som även attrahera morgondagens stjärnor och den ”nya” generationen
 • Hållbarhet – Ekonomisk och miljömässig hållbarhet har nu tydligt kompletterats med social hållbarhet. Företag med genuint fokus på hållbarhet är vinnare på många sätt. De har ofta en sund företagskultur och ett modernt synsätt på jämställdhet och mångfald som är en stor fördel för att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.
 • Ledarskap – Ledarskapet är alltid viktigt. Man byter inte alltid företag – man byter chef. Värdet av professionella ledare kan aldrig överskattas, inte minst för att kunna behålla och rekrytera rätt kompetens och personal. Företag med fokus på ledarskap har stora fördelar.

Lärdomar ovan bygger vi på 2019 års erfarenheter och intressanta möten med kunder, ledare och kandidater.

Vad har vi hunnit med 2019?

 • Ca 70 rekryteringar och ett antal uthyrningsuppdrag.
 • Utbildat ca 100 ledare, varav ca 60 Produktionsledare/Teamledare.
 • Arbetat med Kultur/Värderingar i 20 företag.
 • Arbetat med Kompetensförsörjning/HR-struktur i 20 företag.
 • Arbetat med regional utveckling som processledare för projekt Growkomp åt näringslivsorganisationerna i Jönköping, Nässjö, Vaggeryd och Sävsjö.
 • Ledningsgruppsutveckling i fyra företag.
 • Genomfört 14 träffar med våra nätverk.
 • Omarbetat vårt marknadsmaterial och web.
 • Genomfört ca 50 små och större förbättringar.


VAD HAR VI SETT?

Företag med starkt varumärke vann morgondagens stjärnor

Det råder fortfarande stor obalans mellan tillgång och efterfrågan på tekniker/ingenjörer, vilket gör att det alltjämt är arbetstagarens marknad.    

Som rekryterare ser vi tre parametrar som särskilt viktiga för att kunna lösa rekryteringsuppdrag:

 • Ortens attraktivitet – Urbaniseringen är fortsatt påtaglig, vilket gör att större orter har bättre tillgång till spetskompetens och därmed lättare att rekrytera. Det pågår en urgröpning av unga välutbildade personer på mindre orter. Yngre människor är dessutom allt mindre benägna att jobbpendla, vilket än mer försvårar för företag på mindre orter att locka kvalificerade tekniker/ingenjörer. Attraktivitetsfrågan är mycket svår för mindre orter och därför en oerhört angelägen fråga för kommuner och näringslivsbolag att jobba med.
 • Företagets attraktivitet – Liknande företag på samma ort kan ha helt olika attraktivitet. Attraktiviteten är oftast högre för företag med egna produkter, men allra mest handlar det om Employer Branding och EVP (Employer Value Proposition). Vackra ord som i korthet innebär vad man som arbetsgivare kan erbjuda sina medarbetare. Det handlar självklart om fysiska förutsättningar som moderna lokaler, modern teknik, men också om så mycket annat: anställningsvillkor, friskvård, ledarskap, utveckling, företagskultur, trivsel m.m. 
 • Tjänstens attraktivitet Det är lättare att rekrytera tjänster där man hamnar i ett sammanhang med kompetenta kollegor. Möjligheter för utveckling är viktigt, liksom att tjänsten och arbetsförhållanden passar privatsituationen: Är det enkelt att kombinera föräldraskap med jobb? Kan jag jobba hemifrån? Antal tjänsteresor? Företag med flexibelt synsätt och vilja att bidra till att medarbetarna får ”livspusslet” att gå ihop skapar sig fördelar i kampen om duktiga medarbetare.


Hållbarhet, hållbarhet, hållbarhet…

2019 var året då Hållbarhet kom märkbart högt på agendan och det mest häftiga är att de flesta företag nu gör det av övertygelse för att ett bra hållbarhetsarbete bidrar till att nå affärsmål. Företag med fokus på hållbarhetsarbetet har ofta ett starkt varumärke som arbetsgivare och tänker modernt kring mångfald och jämställdhet. Därmed har de betydligt lättare med sin kompetensförsörjning och är attraktiva för all oavsett ålder, kön, etnicitet m.m. 

Ökat fokus på ledarskap

Vi har aldrig sett större efterfrågan på ledarskapsutbildningar än 2019. Det är tydligt att företagen allt mer inser hur värdefulla ledarna är. Extra roligt är det att så många satsar på 1:a linjens ledare som kanske är den mest utsatta positionen, men också den allra viktigaste. I många frågor har Teamledarna större påverkan på verksamheten än vd!


Vi önskar alla ett framgångsrikt år med många nya lärdomar.