Codeq – lokal partner för rekrytering

Specialister på tekniker, ingenjörer och ledare.
Codeq är en rekryteringspartner med lokal förankring som årligen genomför ca 100 rekryteringar.

Våra kunder är vanligtvis tillverkande företag och företag med viss teknikinriktning. Vi löser de flesta rekryteringsuppdrag, men allra bäst är vi på Tekniker, Ingenjörer och ledare. Inom detta segment är vår ambition att vara regionens bästa leverantör. Kunderna är vanligtvis tillverkande företag och teknikföretag.

Våra erfarna rekryterare har bred och djup verksamhetskunskap och rör sig enkelt mellan de olika tjänster som finns i ett företag – allt från produktions- och tekniknära tjänster till tjänster inom ekonomi, marknad, administration.

En av våra styrkor är just våra konsulters stora verksamhetskunskap. Med förståelse för kundernas verksamhet och behov och för kandidaterna kompetens och arbetsuppgifter, har vi rätt förutsättningar göra bra matchningar.

Ett omfattande nätverk och en välfylld kandidatbank ger oss snabb access till intressanta kandidater. Vi arbetar med etablerade metoder och verktyg genom hela processen; personlighetstester, problemlösningstester och beteendeanalyser.

Vi eftersträvar effektiva rekryteringsprocesser med 6 veckors leveranstid från uppstart till leverans av slutkandidat.
 

Rekryteringstjänster

Vi erbjuder olika rekryteringstjänster beroende på uppdragets art och hur mycket eget arbete som kunden vill lägga ned i processerna. Vi erbjuder:

  • Hel rekryteringsprocess
    • Annonserade
    • Search (dolda/konfidentiella uppdrag)
  • Personbedömning och tester
  • Second Opinion
  • Search
  • Interimslösningar
  • Uthyrning

 

Integritetspolicy

Här kan ni läsa vår inegritetspolicy.

Ny utmaning? Registrera CV i kandidatbanken

Lediga tjänster

Här hittar du aktuella lediga tjänster hos våra uppdragsgivare. Du ansöker till en specifik under rubricerad tjänst. Välkommen!

 
 
 
 
 

Utförda uppdrag

Följande tjänster har vi tillsatt för våra uppdragsgivares räkning.

Hel rekryteringsprocess

Vår vanligaste rekryteringstjänst är ”hel process”, vilket också är den enklaste processen för kunden eftersom Codeq tar ansvar från början till slut.

Vår process för rekrytering:

1. Behovsanalys och kravprofil
2. Annonsering och search.
3. Urval.
4. Intervju och referenstagning hos Codeq.
5. Kandidatintervju hos uppdragsgivare.
6. Djupintervju och tester hos Codeq.
7. Slutintervju hos uppdragsgivare.
8. Coaching/uppföljning.

codeq-rekrytering-2

Våra verktyg

Rätt matchning mellan kandidater och företag kräver förutom skickliga konsulter noggrannhet och professionella verktyg och är självklart för oss för att kunna kvalitetssäkra processen och uppfylla vår garantitid. Våra tester är granskade av STP (Stiftelsen för tillämpad psykologi) och de verktyg som vi använder vid rekrytering är:
 

Ascend, Map och Matrigma

MAP ger en utförlig beskrivning av personlighet kan med dokumenterad precision, bedöma lämpligheten för vissa specifika uppgifter i arbetslivet.

Testet utgår från femfaktormodellen, vilket är den mest vedertagna modellen för att mäta och beskriva personlighet. Förutom fem övergripande skalor innehåller MAP 25 underskalor, där man exempelvis kan läsa ut resultatfokus, ambition, beslutsförmåga, kreativitet, samvetsgrannhet, kommunikation, balans.

Matrigma är ett klassiskt begåvningstest baserat på en modern och säker webplattform. Tack vare sin icke-verbala form är det mindre känsligt för kulturella skillnader mellan individer. Testet utforskar personens problemlösnings- och slutledningsförmåga och fallenhet att urskilja logiska samband och är ett unikt tillskott för att säkerställa rätt person till en speciell arbetsuppgift.

Vi har även tillgång till andra tester såsom 16PF och BasIQ.

Codeq-meeting-above

Second opinion

Second opinion är en kraftfull tjänst som kompletterar företagets egna rekryteringsprocess för att säkerställa lyckad rekrytering. Second opinion är en objektiv bedömning av kandidatens kompetens, personlighet och kapacitet utförd med tillförlitliga verktyg av professionella rekryteringskonsulter.

Vår process för Second opinion:

1. Samtal med uppdragsgivare om tjänsten.
2. Inledande samtal med kandidat, samt genomförande av tester.
3. Återkoppling på tester och djupintervju med kandidat om: personlighet, kompetens, kapacitet.
4. Avslutningsmöte med uppdragsgivare med återkoppling och slutdiskussion.

Search

Med searchuppdrag menar vi oannonserade rekryteringsuppdrag. Med hjälp av olika kandidatbanker och vårt omfattande nätverk kan vi tillsätta tjänster konfidentiellt, utan offentlig annonsering.
Det finns flera tillfällen då search är den bästa metoden. Det kan dels vara vid strategiskt viktiga rekryteringar då företag behöver rekrytera en ny ledare/medarbetare utan att gå ut offentligt och då diskretion är nödvändigt.
Search är också särskilt bra för tjänster där tillgången på relevanta personer är högst begränsad. Då är search den mest effektiva metoden för att bearbeta och attrahera kandidater inom önskad målgrupp.
Många ledare och specialister ser Codeq som en självklar samarbetspartner och vänder sig till oss när de är redo att gå vidare i karriären, vilket gör att vi alltid har personer som satt upp sig själva på ”transferlistan”. Speciellt bra är vår kandidatbank för de tjänster som vi arbetar mest med, dvs tekniker, ingenjörer och ledare.
Tillvägagångssättet vid search är till stora delar detsamma som vid en traditionell rekrytering. Den stora skillnaden är just diskretionen.

Lediga tjänster

Fler lediga tjänster

Från 2022 är Codeq AB och HR-strateg ett gemensamt bolag. För att se ytterligare lediga tjänster på HR-strategs hemsida, klicka på knappen nedan.