jaget

Jaget!

Medarbetarutveckling och ledarutveckling.

Innan man kan leda någon annan, så måste man kunna leda – och förstå – sig själv. Genom att erbjuda dina medarbetare och ledare individuellt utformade utvecklingsprogram stärker vi företagets verksamhet, inifrån och ut.

Det transformativa ledarskapet står i centrum för våra ledarskapskurser och ledarskapsutbildningar. Det innebär att dina medarbetare får verktygen att öka kunskapen om den egna personligheten, kompetensen och potentialen. Vi utarbetar sedan en individuell utvecklingsplan som leder vidare fram mot målet. Medarbetarna kan också få personlig coachning av våra professionella karriär- och ledarskapscoacher. 

Vår kompetens inom ledarskapsutveckling är mycket uppskattad och varje år deltar cirka 200 ledare och chefer i våra aktiviteter. Vår erfarenhet är att ledare som avslutat ett individuellt program gärna vill fortsätta sin resa. Därför erbjuder också vi en rad öppna ledarskapsprogram och nätverk inom ramarna för Codeq Academy.

Individuellt utvecklingsprogram

Programmet vänder sig till medarbetare och ledare som vill utvecklas i sitt ledarskap eller i sin befintliga eller nya yrkesroll.

Omfattning

Programmets omfattning är cirka 6 månader, men upplägget utformas helt efter uppdragsgivarens önskemål. Med utgångspunkt i den målbild som sätts upp i programmets inledningsfas arbetar vi med ett coachande förhållningssätt som hjälper deltagarna att utveckla sig, att utmana gamla mönster och att se nya möjligheter. Deltagaren får hela tiden nya aktiviteter och uppgifter att genomföra – coachen bidrar med att stötta, motivera, utmana och skapa struktur i utvecklingsprocessen. Varje aktivitet utvärderas och följs upp tillsammans med coachen. Efter avslutat program görs en utvärdering. 

Ledarskapsprogram

Programmet vänder sig till personer som arbetar eller kommer att arbeta som ledare, teamledare eller projektledare.

Målet med programmet

  • Personlig utveckling
  • Yrkesmässig kompetensutveckling
  • Ökad trygghet i ledarrollen
  • Konkreta tips och verktyg för ledarskapet

Omfattning

Programmet omfattar fem dagar som fördelas över sex månader. Utbildningsdagarna förläggs till Codeqs huvudkontor eller en lämplig konferensanläggning, oftast Hooks Herrgård. Programmet kan, om så önskas, även förstärkas med individuell ledarcoaching för ännu bättre utväxling.

Lärarledda programpunkter varvas med praktiska övningar och hemuppgifter. Deltagarna har också tillgång till kortare support från ledarna under själva programmets genomförande.

Innehåll

Med utgångspunkt i vår filosofi om jaget, laget och företaget arbetar vi inifrån och ut, från individnivå, till gruppen och företaget.