foretaget

Företaget

Utveckla verksamheten.

Jaget och laget bygger tillsammans företaget. Det är en ständigt pågående process som för många också är en strategisk utmaning.

Vi hjälper företaget att genomföra en kompetenskartläggning och utformar sedan en kompetensförsörjningsstrategi att följa i praktiken.

Genom att ha en plan för hur du ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och eventuellt avveckla företagets resurser skapar du ett jämnt och effektivt kompetensflöde. Verksamheten blir mindre sårbar och kan bedrivas utan avbrott.

I det här arbetet lägger vi också stor vikt vid företagets kultur och värderingar som ska genomsyra hela verksamheten, ända ner på individnivå.

Vi ser också till att du inte fastnar i de dagliga utmaningarna utan har kraften och lusten att höja blicken och se utanför ditt eget företag. Hur ser omvärlden ut och vad väntar runt hörnet?

 

183-CodeqAcademy_logo_rev3Codeq Academy

Genom Codeq Academy får du tillgång till en rad olika nätverk som ger dig utblick och insikt.

Mer om Codeq Academy här