Codeq är helhetsleverantören inom kompetensförsörjning.

För många företag är kompetensfrågan kritisk. Konkurrensen från storstäderna är tuff. Och på samma sätt som individen planerar sin karriär, behöver företaget ha en långsiktig plan för sin kompetensförsörjning. Då har du alltid rätt medarbetare på rätt plats och undviker det effektivitets- och lönsamhetstapp som kompetensbrist alltid för med sig.

Vi tar vår utgångspunkt i den enskilda medarbetaren och bygger ditt lag inifrån. Resultatet är en effektivare organisation med mer entusiastiska och engagerade medarbetare som tar större ansvar. Företagets varumärke stärks (det som så populärt brukar kallas employer branding) och medarbetarna väljer att stanna kvar. I slutänden innebär det ökad lönsamhet, eftersom produktiviteten och kvaliteten ökar. Vi skräddarsyr ert kompetensutvecklingsprogram beroende på behov och förutsättningar. 

Jaget

Utveckla medarbetarna

Ta fram kraften i ledare och medarbetare

Laget

Utveckla teamet

Teambuilding och grupputveckling

Företaget

Utveckla verksamheten

Strategisk HR, kompetensförsörjning