183-CodeqAcademy_logo_rev3

Erfarenhetsutbyte och utblickar

Inom ramarna för Codeq Academy erbjuder vi kompetensutvecklingsprogram och nätverk som är öppna för alla, bland annat ledarprogram, VD-nätverk, HR-nätverk och Ledarnätverk.

Codeq Academy är en strukturerat och lättillgängligt sätt att hålla sig uppdaterad inom kompetensutveckling och ger också goda utblickar i form av erfarenhetsutbyte med andra yrkesmänniskor i samma position.

I nätverken erbjuds kontinuerligt lärarledda träffar inom olika ämnen som är relaterade till professionen, men också coachning och omvärldsbevakning samt studiebesök. Alla som vill utvecklas och lyfta är välkomna!

HR-nätverk

Ett lyft för alla med personalansvar

HR-Nätverket vänder sig till dig som har ett övergripande ansvar för företagets personalfrågor, till exempel i egenskap av HR- eller personalchef eller personalansvarig. Aktiviteterna syftar till att upprätthålla och utveckla din kompetens genom erfarenhetsutbyten med andra kollegor. Vi genomför också studiebesök hos verksamheter som bedriver ett framgångsrikt HR-arbete.

Omfattning

Nätverksformen bygger på diskussioner och erfarenhetsutbyten som sker under lärarledda träffar samt i samband med studiebesök. Nätverket samlas cirka fem gånger per år och vissa träffar genomförs också i samarbete med andra nätverk.

 

Innehåll

 • Coaching och ledarskap
 • Grupp- och organisationsutveckling
 • Rekrytering
 • Kompetensförsörjning
 • Arbetsrätt och fackliga förhandlingar
 • Lönemodeller och lönesättning
 • Arbetsmiljö och rehabilitering
 • Droger/missbruk

VD/Företagsledarnätverk/Platschef

Ett lyft för alla företagsledare

Nätverket vänder sig till dig som har en företagsledande befattning med verksamhetsansvar, till exempel i egenskap av VD, vice VD eller platschef.  Nätverket blir ett naturligt forum för erfarenhetsutbyte kring viktiga frågor med andra personer i liknande roller.   

Omfattning

Nätverksformen bygger på diskussioner och erfarenhetsutbyten som sker under lärarledda träffar samt i samband med studiebesök. Nätverket samlas cirka fem gånger per år och vissa träffar genomförs också i samarbete med andra nätverk.

Innehåll

Eftersom varje nätverk utformar ett individuellt upplägg kan innehållet variera. Det här är bara några förslag på tänkbart innehåll.

 • Strategi och målstyrning
 • Organisationsutveckling
 • Samverkan mellan styrelse och företagsledning
 • Affärsutveckling
 • Marknadsutveckling
 • Ledarskap
 • Ledningsgruppsarbete

Ledarnätverk

Ett lyft för alla ledare

Ledarnätverket vänder sig till dig som jobbar heltid som chef eller ledare. Nätverket är ett inspirerande forum där du får möjlighet att diskutera angelägna frågor och utbyta erfarenheter med kollegor i liknande roller. Du får en spännande möjlighet att samverka med andra företag och branscher genom benchmarking och studiebesök samtidigt som du utvecklar din egen kompetens.

Omfattning

Nätverksformen bygger på diskussioner och erfarenhetsutbyten som sker under lärarledda träffar samt i samband med studiebesök. Nätverket samlas cirka fem gånger per år och vissa träffar genomförs också i samarbete med andra nätverk.

 

Innehåll

Eftersom varje nätverk utformar ett individuellt upplägg kan innehållet variera. Det här är bara några förslag på tänkbart innehåll.

 • Ledarskap och kommunikation
 • Grupputveckling
 • Rekrytering
 • Arbetsrätt
 • Arbetsmiljö
 • Konflikthantering
 • Mötesteknik
 • Stress
 • Droger och missbruk