Codeq Teknikerpool Nyhet!

Känner du igen dig?
- Vi behöver mer teknisk kompetens, med har inte möjlighet eller behov av heltidsanställda tekniker.
- Vi behöver mer tid för utveckling och förbättringsarbete.
- Vi har svårt att på egen hand rekrytera tekniker med rätt kompetenser.

Codeq har lösningen!
Teknikerpoolen löser behoven av teknisk kompetens.
- Tekniker som fördelar sin tid mellan olika företag.
- Tekniker som driver utvecklings- och förbättringsarbete.
- Tekniker med specialistkompetens inom olika teknikområden och branscher.

Intresserad av att finnas med i vår Teknikerpool?

Vi är intresserade av dig med någon form av spetskompetens och som både har vilja och möjlighet att arbeta med tidsbestämda interimsuppdrag. Kanske är du intresserad av att ingå i vår Teknikerpool?

Vi är flexibla när det gäller samarbetsform, vilket kan innebära anställning hos oss, eller att du har din egen F-skattesedel. Anställningar hanteras via Codeq Competence AB som har kollektivavtal med Kompetensföretagen.

Vid intresse kontakta:
Magnus Ryberg
magnus.ryberg@codeq.se
Tel. 0370 – 123 00