Rekrytering först ut på företagsveckan

Att attrahera kompetens var temat som startade årets företagsvecka. Föredragshållare var Maria Claesson som jobbar på Codeq med kompetensförsörjning, rekrytering och ledarutveckling som sina huvudområden.
– Det som driver mig i mitt jobb är att det handlar om utveckling, utveckling, utveckling, började hon och det som sedan följde var en lång rad tips, tankar och idéer om hur företag kan tänka kring kompetensrekrytering.

Att det råder en kompetensbrist på många områden är uppenbart men det ställer också krav.
– Det kräver modigare chefer och företag. Man måste titta på potentialen och inte bara läsa i cv:t. Det kallas för arbetsgivarflexibilitet och där finns det många utmaningar, sa Maria Claesson.
Arbetsmarknaden har gått från att vara arbetsgivarens till att vara kompetensens marknad.

Det är mycket som spelar in när det handlar om rekrytering. En del är kommunikationen ut. Enligt Maria Claesson är företagets hemsida, hur man väljer att finnas på sociala medier med mera viktigt. Och att det också gör skillnad vilket språk som används.
– IT kommer in mer och mer i alla yrken. Det ger helt andra möjligheter och skapar helt andra gränser. Men även språket förändras vilket också måste mötas, sa hon och talade om generationen millennials, födda 1980-tal till tidigt 2000-tal. Men att det inte bara handlar om orden, utan lika mycket om förpackningen, hur man pratar med varandra, tar in information med mera.

En annan punkt som Maria Claesson tog upp var varumärke. Att som företagare våga ställa frågan ”är vårt erbjudande tillräckligt bra för att attrahera rätt målgrupp, gör vi tillräckligt för att bygga vårt varumärke?”.
– Företag behöver en rekryteringsstrategi. Inte bara för det behov som finns just för stunden utan även på lång sikt. Att attrahera kompetens är att skapa ett attraktivt varumärke. Och varumärke är inte bara en produkt utan även medarbetarna. Ett varumärke är också ett arbetsgivarlöfte, att man håller vad man lovar.

Enligt Maria Claesson kan kompetensen finnas närmre än man tror.
– Det är en utmaning och man måste våga gräva där man står. Våga titta på var man har sina talanger. Många väljer att utveckla dem som har de högre tjänsterna i företaget. Men kanske ska man börja längre ner, att lyfta dem som kanske är längst ner i organisationen.

Som avslutning kom Maria Claesson in på mångfaldsrekrytering och då mångfald av alla slag. Unga, äldre, erfarenheter, kultur, bakgrund och mycket annat.
– Det viktiga är att titta på personer som har både driv och motivation men som kanske inte alltid har rätt kompetens eller utbildning.
Hon nämnde också vikten av att våga tänka tankarna kring vad som händer om en nyckelperson slutar. Vad som händer då och att man kanske kan förbereda sig för ett stay-samtal.

Intervju hämtad från Sävsjöappen: http://www.savsjoappen.se/view/ads/?id=21630