Produktionsledarutbildning våren 2019!

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar, eller kommer att arbeta som Ledare, Teamledare, Projektledare etc.

Mål med utbildningen

 • Personlig utveckling.
 • Yrkesmässig utveckling
 • Kompetensutveckling
 • Trygghet i ledarrollen

 

Utbildningsform/Pedagogik

Lärarledd utbildning. Vi arbetar ”inifrån och ut”. Jaget-Laget-Företaget. Deltagarna förväntas vara aktiva och vi varvar lärarledda utbildningar med praktiska övningar och hemuppgifter.

OBS. Deltagarna har tillgång till fri kortare support från utbildarna under utbildningen

Ledarcoaching

För att ytterligare förstärka utvecklingseffekten kompletterar du med individuell ledarcoaching.

Omfattning

Utbildningen omfattar 5 dagar förlagt över 4 mån plus ev. individuell ledarcoaching.

Utbildare

Codeq med samarbetspartners.

 

Utbildningsinnehåll

Jaget

 • Självkännedom – mina starka och utvecklingsbara sidor. 
 • Olika personlighetstyper. 
 • Ledarskap och kommunikation. 

Laget

 • Grupputveckling – hur leder och utvecklar jag. medarbetare och grupp 

Företaget 

 • Kultur och värderingar 
 • Mitt ansvar enligt lagen – Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Förbättringsarbete Lean, 5S. 
 • Rekrytering praktiskt kompetensarbete. 

Plats Utbildningen genomförs hos Codeq eller lämplig konferensanläggning, oftast Hooks Herrgård i Vaggeryd. Anmälan och information 

Frågor besvaras av Codeq, 036-440 99 96. Anmälan sker till Elin Möller, elin.moller@codeq.se. 

Start

Våren 2019