Vi får människor och företag att lyfta!

Codeq AB grundades 2005. Vi har huvudkontor i Jönköping och finns även i Värnamo, Falköping och Ängelholm.

Affärsidén är att dels vara en stark helhetsleverantör inom rekrytering och kompetensförsörjning och dels att vara ett ledande konsultbolag inom organisations- och ledarskapsutveckling.

Sedan 2021 ägs Codeq AB och Codeq Competence AB av HUSET INVEST som är ett Jönköpingsbaserat investmentbolag. De har en långsiktig syn på sitt ägande  och investerar i verksamheter med god utvecklingspotential. HUSET INVEST är en del av Simonssongruppen.

Codeq Competence AB är dotterbolag till Codeq AB, vari all uthyrningsverksamhet samlas.

Vi är en stark partner inom kompetensförsörjning och en etablerad aktör för utveckling av ledare, team och organisation.

Vårt största affärsområde är rekrytering och uthyrning. Vi löser de flesta uppdrag, men det vi är allra bäst på är tekniker, ingenjörer och ledande befattningar. Våra kunder är oftast tillverkande företag och teknikföretag. Vår stora verksamhetskunskap gör att vi förstår kundernas verksamhet och kandidaters kompetens och vardag och kan därför matcha rätt företag med rätt person och vice versa.

Vårt ledord är termik, uppåtvind. Att samarbeta med Codeq ska bidra till att utveckla och lyfta sin verksamhet.

Grundvärderingar - Ryggraden i verksamheten.

Vi är och uppträder:

Långsiktigt

Vi ser långsiktigt på vårt företag, våra tjänster och våra kunder. Långsiktiga relationer ger trygghet för båda parter, högre kvalitet i levererade tjänster och förhoppningsvis nöjda och återkommande kunder.

Värdeskapande

Våra tjänster och kundrelationer ska vara värdeskapande och uppfattas som högklassiga. Vi är lyhörda, omsorgsfulla och noggranna i våra arbetsprocesser.

Respektfullt

Våra tjänster förutsätter respektfullhet och integritet. Vårt uppträdande präglas av ömsesidig respekt med pålitliga, äkta och generösa relationer. Vi är ödmjuka för kundens verksamhet och företagsangelägenheter behandlas med sekretess.

Hållbarhetspolicy

För Codeq handlar hållbarhet helt enkelt om våra värdeord och vår företagskultur. Vi vill genom långsiktigt, värdeskapande och respektfullt agerande utveckla och lyfta jaget, laget och företaget.

Hållbar utveckling med hänsyn till människor, miljö och framtida generationer är en självklarhet och förutsättning för vår verksamhet. Hållbarhetsarbetet är ett strategiskt viktigt område för oss och en pågående process som vi regelbundet följer upp, utvärderar och förbättrar.

Vår hållbarhetspolicy sätter ramarna för vår strategiska inriktning och vägleder oss i det dagliga arbetet gentemot oss själva, våra kunder och andra intressenter.

Vi ser tillämplig lagstiftning och andra krav som minimikrav och strävar efter ständiga förbättringar för att främja hållbar utveckling.

"Jag har alltid imponerats av de som lärt sig att segelflyga. Det handlar inte om förmågan att hantera flygplanet, utan piloternas jakt efter termik. Hur hittar man uppåtvindarna som lyfter planet allt högre utan motorkraft?"

 

Christer Johansson, VD Codeq AB

Codeq-imagephoto

”Likheterna mellan segelflygning och Codeq är slående. För oavsett om det gäller rekrytering, organisationsutveckling, kompetensutveckling, eller coaching är målet att hitta uppåtvindarna, termiken, d.v.s. det som gör att företag och människor lyfter.”

 

Christer Johansson, VD Codeq AB