Nyexade produktionsledare

Grattis till 13 nya ledare som 2019 genomgått vår produktionsledarutbildning och förkovrat sig i ledarskap, grupputveckling, arbetsrätt, arbetsmiljö, Lean Production och andra värdefulla saker.
Vi tackar förstås också för en fantastisk utvärdering. Deltagarnas helhetsbetyg blev 4,0 på skala 1-4. Toppbetyg, 4,0 fick vi också för ”Stämning / Kamratskap, samt för våra utbildares kunskaper.
Nästa produktionsledarutbildning startar 24 sep.