I affärsområde Codeq Academy erbjuder vi företagsanpassade och öppna utvecklingsprogram för ledare och team.

Ledarutveckling

Vi tränar och utbildar årligen ca 150 ledare och är sannolikt en av regionens större leverantörer av ledarutveckling.

Vi är omsorgsfulla vid kursuppstart och skapar med enkla metoder/övningar snabbt ett bra och tryggt utbildningsklimat, vilket är en förutsättning för hög utbildningseffekt.

Pedagogiken bygger på hög deltagaraktivitet och utgörs av en mix av lärarledd utbildning, reflektioner, erfarenhetsutbyten och workshops.

I utbildningar kan självstudier, poddar och web-seminarium komplettera utbildningsträffarna.

Verktyg i våra utbildningar:
– Vid ledarutveckling och teamutveckling använder vi oftast någon form av beteendeprofil/Personlighetstest. Vi är licensierade för: DiSC, MBTI, Firo-B.

– För grupp- och teamutveckling använder vi oftast Susan Wheelan´s modell. IMDG (Integrative Model of Group Development) och GDQ (Group Development Questonaire). Vi kan även arbete med Will Schutz modell Firo.

Codeq-ledarutveckling2

Individuell ledarutveckling 

Med coachning och vägledning av en utomstående coach kan en ledare lyfta till en ny nivå. Coachning är en lösningsfokuserad modell som syftar till att hitta potential och utvecklingsmöjligheterna hos ledaren.

Under ledning av coach får ledaren insikt och verktyg att förflytta sig till önskat läge och coachning är därför en bra metod för att utvecklas i nuvarande jobb, eller vill komma vidare i din karriär.

Om det gäller ledare i produktionsorganisationer ser vi det som extra värdefullt att våra coacher själva arbetat i liknande positioner.
Vi erbjuder individuell och helt skräddarsydd ledarutveckling genom coaching. Mer information om detta hittar du i produktbladet.

Codeq-ledarutveckling

Produktionsledarutbildning /
Ledarutbildning (Öppen utbildning)

Vi genomför kontinuerligt öppna ledarutvecklingsprogram. Programmet är fem heldagar under fem månader med en intressant mix. Tre dagar är inriktat mot ledarskap, en dag med förbättringsarbete och en dag med ”ditt ansvar enligt lagen” där deltagarna får inblick i arbetsrätt och arbetsmiljö.

Ledarutbildning passar särskilt bra till 1:a linjens ledare. Mer info om programmet ser du i produktbladet.

Företagsanpassad ledarutbildning

Vi genomför företagsanpassade ledarutvecklingsprogram som skräddarsys utifrån företagens och deltagarnas behov.

Vi har en stor kompetensbredd som gör att vi kan leverera utbildningsmoduler inom ex.vis: Självkännedom med DiSC, alt MBTI, Kommunikation, Stress, Coachande ledarskap, Grupputveckling, Kultur/Värderingar, Arbetsrätt, Arbetsmiljö, Förändring, Medarbetarsamtal,
Lean-spel, presentationsteknik, konflikthantering m.m.

Nätverk för utveckling och erfarenhetsutbyten

Inom ramarna för Codeq Academy erbjuder vi kompetensutvecklingsprogram och nätverk som är öppna för alla, bland annat ledarprogram, VD-nätverk, HR-nätverk och Ledarnätverk.

Codeq Academy är en strukturerat och lättillgängligt sätt att hålla sig uppdaterad inom kompetensutveckling och ger också goda utblickar i form av erfarenhetsutbyte med andra yrkesmänniskor i samma position.

I nätverken erbjuds kontinuerligt lärarledda träffar inom olika ämnen som är relaterade till professionen, men också coachning och omvärldsbevakning samt studiebesök. Alla som vill utvecklas och lyfta är välkomna!