Ledarskapets betydelse

Närmsta chef påverkar mer än VD – Utveckla Produktionsledarna!
Forskning visar att närmsta chef har större påverkan på medarbetarna än vad VD har. Ledaren är helt avgörande för medarbetarnas engagemang, agerande, attityd, arbetsprestation, vilja att stanna etc. Arbetslag blir en spegling av sina ledare och medarbetarna agerar som sin ledare agerar. Därför behöver företag skickliga produktionsledare med rätt attityd.
Utbildningsplatserna till de två produktionsledarutbildningarna som startar i januari är fulla, men vi planerar för ännu en omgång i början av 2020. Mer info finns på codeq.se, eller genom att kontakta oss.