Hyra- / Interimlösning

Det finns tillfällen då företag behöver tidsbestämd förstärkning i form av kompetens och/eller kapacitet. Vanligaste behovet av interimslösning är att det uppstår en vakans vid längre tids frånvaro, eller för den period som uppstår då någon slutar en anställning och till dess en ny person är på plats.
En annan vanlig situation är att man som företag behöver tid och kompetens för att hantera specifika utmaningar som man står inför, tex. att man står inför stora utvecklingsprojekt, eller behöver göra översyn över olika delar av verksamheten.

Uthyrd personal hanteras via vårt dotterbolag Codeq Competence AB. Bolaget har kollektivavtal med Kompetensföretagen.

Codeq har tillgång till ett antal personer med spetskompetenser och som valt att uteslutande arbeta med interimsuppdrag. De har stor vana och erfarenhet av att snabbt komma in i en verksamhet och tillföra värde. När det gäller specifika uppdrag mot process- och teknikutveckling har vi vår Tekniker-pool som du kan läsa mer om här.

Uthyrning/Hyrrekrytering

Då temporära behov uppstår, eller då man som företag är osäker på för hur lång tid man har behov av ny medarbetare, är hyra/hyrrekrytering ett bra och enkelt alternativ. Presentera behovet för oss så tillsätter vi tjänsten med den kompetens som efterfrågas och för den tid som önskas. I de avtal som tecknas mellan oss regleras förutsättningarna för om man vill anställa personen – det blir då en s.k. hyrrekrytering.

Uthyrd personal hanteras via vårt dotterbolag Codeq Competence AB. Bolaget har kollektivavtal med Kompetensföretagen.