Interimuppdrag

Vi är intresserade av dig med någon form av spetskompetens och som både har vilja och möjlighet att arbeta med tidsbestämda interimsuppdrag. Kanhända skulle du vilja ingå i vår Tekniker-pool?

Vi är flexibla när det gäller samarbetsform, vilket kan innebära anställning hos oss, eller att du har din egen F-skattesedel.
Anställningar hanteras via Codeq Competence AB som har kollektivavtal med Kompetensföretagen.