Hållbara utbildningar – så tänker Codeq

Kan man genomföra utbildningar/konferenser på ett hållbart sätt? Absolut. Vi eftersträvar att våra utbildningsaktiviteter är hållbara såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt. För oss innebär det att:

 

 • Minimera miljöpåverkan genom att:
  • Minimera resor i processen genom att förlägga utbildningarna på lämplig geografisk plats.
  • Medvetet välja konferensanläggning som motsvarar våra hållbarhetskrav med möjlighet för val av förtäring, tillgänglighet etc.
  • Digitalt material i så stor utsträckning som möjligt.
  • Klimatkompensera de resor som vi gör i processen.
  • Säkerställa att utbildningsmaterial speglar jämställdhet och mångfald.
  •  

Vi förlägger mestadelen av våra utbildningar hos Hooks Herrgård som uppfyller Svanens miljö- och klimatkrav för hotell och i vårt hållbarhetsarbete. Hooks Herrgård använder närproducerad mat i möjligaste mån och merparten av råvarorna kommer från svenska gårdar.