Företag på träningsläger.

På bilden pågår arbete med utveckling av kunderbjudande.

På bilden pågår arbete med utveckling av kunderbjudande.

Under två dagar genomför 22 företag en Boot-camp i Nässjö. Boot-campen är en intensivträning i verktyg och metoder för affärsutveckling.
Aktiviteten är en del i det ESF-finansierade projektet Growkomp där Codeq är processledare.
På bilden pågår arbete med utveckling av kunderbjudande.