Examenstider och topp-betyg!

Examenstider och topp-betyg!

I maj hade vi nöjet att diplomera 14 ledare som under våren genomgått vårt ledarutvecklingsprogram. På kursutvärderingen ser vi att deltagarna verkligen varit nöjda. På en 4-gradig skala har deltagarnas helhetsbetyg/allmänna omdöme varit 3,9! Extra glada blir vi förstås  också över att deltagarna ger högsta betyg, dvs 4,0, till våra kursledare och för den stämning och kamratskap som varit under träffarna.

I augusti startar vi nästa kursomgång. Läs mer om detta på separat nyhet.