Teamutveckling

TEAM – Together Everyone Achieve More.

Skillnaden mellan arbetslag och Team är att arbetslag jobbar samtidigt medan Team arbetar tillsammans.

I högpresterande Team är 1+1 = 3 och Teamet präglas av effektivitet med fokus på uppgifterna och samverkan.

Många organisationer har en övertro på att grupputveckling sker genom ölbowling, eller genom att paddla kanot med förbundna ögon. Den typen av aktiviteter kan förstås också ha ett syfte, men för att utveckla arbetslag till Team krävs aktivt arbete med gruppen där man fokuserar på förbättring av faktorer som bidrar till teamutveckling, t.ex. feed-back, kommunikation, mål, rollfördelning, kompetens, beslutsprocess, team-sammansättning, kultur/värderingar.

Vi arbetar med alla typer av Team/Arbetslag, allt ifrån Ledningsgrupper till produktionsgrupper och vi skräddarsyr program utifrån kundbehov.

De grupputvecklingsverktyg som används vilar på teorier från Susan Wheelan och gruppeffektivitet kan mätas med GDQ (Group Development Questonnaire). Vi kan även arbeta med Firo som utgår från teorierna från Will Schutz.

Våra uppdragsgivare önskar ofta att vi för såväl individuell som teamutveckling använder personlighetsanalyser, eller beteendestilar. Vi är licensierade testanvändare för MBTI (Myer´s Brigg´s Type Indicator), Firo- B och DiSC (Whiley)

Intresserad: Kontakta Christer Johansson för mer info; 0393 – 77 99 95.