Organisationsutveckling

Organisations- och verksamhetsutveckling kräver emellanåt nya infallsvinklar, objektiv syn, extern kompetens och ibland helt enkelt kapacitet att utveckla verksamheten. Vårt specialistområde är utan tvekan HR och kompetensförsörjningsprocessen; d.v.s. hur ska man som företag attrahera – rekrytera – utveckla – behålla – avveckla kompetens/personal.

 

Vi brukar dela upp våra tjänster i två delar;
kultur och struktur.

 

Kultur

”Kultur slår alltid struktur”, d.v.s. det som ”sitter i väggarna” påverkar mer än det som ”sitter i pärmarna”. Vi hjälper företag att utveckla företagskultur, attityder, beteenden. Vanliga uppdrag är att utveckla en värdegrund, policy för medarbetarskap och ledarskap. Det bli också allt vanligare att jobba med sitt varumärke; Employer Branding – Hur vill vi som arbetsgivare uppfattas av nuvarande och framtida personal?

Struktur

Vi hjälper företag att utveckla arbetssätt och rutiner, främst inom HR. Oftast rör det sig om uppdrag med inriktning på framtida kompetensförsörjning och vi gör då kompetenskartläggningar och kompetensutvecklingsplaner.

Det kan också handla om uppbyggnad av Personalhandbok, mallar för medarbetarsamtal.