Nätverk

Inom ramarna för Codeq Academy erbjuder vi kompetensutvecklingsprogram och nätverk som är öppna för alla, bland annat ledarprogram, VD-nätverk, HR-nätverk och Ledarnätverk.

Codeq Academy är en strukturerat och lättillgängligt sätt att hålla sig uppdaterad inom kompetensutveckling och ger också goda utblickar i form av erfarenhetsutbyte med andra yrkesmänniskor i samma position.

I nätverken erbjuds kontinuerligt lärarledda träffar inom olika ämnen som är relaterade till professionen, men också coachning och omvärldsbevakning samt studiebesök. Alla som vill utvecklas och lyfta är välkomna!