Codeq klimatkompenserar!

Som en del i vårt hållbarhetsarbete jobbar vi med att minimera våra bilresor i rekryteringsuppdrag samt utbildningar och de resor vi gör klimatkompenserar vi självklart för.


Tack vare digitala intervjuer har vi minskat bilresorna med > 1 500 mil under senaste året och klimatkompenserat för ytterligare 2 500 mil. Vi bidrar nu till globalt mål nummer 7 genom att vår klimatkompensering denna gång stöttar projekt Sri Balaji som verkar för att befolkningen i Andhra Pradesh får förnybar energi. De lokala luftföroreningarna minskar, infrastruk-turen ökar och genom projektet stöttas även en skola, sjukvårdsinitiativ och skogsbruket.