Bootcamp med Growkomp

Codeq har genomfört Boot-camp med 15 företag i projekt Growkomp. Det blev ett givande dygn där företagen satte tänderna i sin företagskultur och hur den än mer kan bidra till företagets utveckling. Vi avslutade dygnet med hur vi kan öka fokus och förbättra det interna arbetet med den viktiga frågan jämställdhet. Nu fortsätter företagen arbetet på hemmaplan med coachning från oss.