Årskrönika 2018

Nu är det dags för Codeq att tacka för ett fantastiskt 2018, det bästa året i vår verksamhets historia!

Vår tydliga profilering, att vara bäst på rekrytering av ingenjörer, tekniker och ledare, har verkligen fått positivt genomslag. Under året har vi hunnit med ca 110 rekryteringar och jobbat med ca 100 ledare i våra aktiviteter för ledarskapsutveckling. Vi har även skött processledning och varit leverantör i två stora utvecklingsprojekt som innefattat 32 företag med inriktning affärsutveckling, kompetensförsörjning och värderingar.

Vi tog emot inte mindre än tre nya (någon av oss nygammal) medarbetare under året och flyttade i oktober vårt kontor i Värnamo till anrika Gummifabriken. Under hösten lanserade vi också Teknikerpoolensom visar sig vara en efterlängtad lösning av långsiktig teknisk kompetens i producerande företag. Internt har vi lagt mycket fokus på affärsutveckling och förbättringsarbete. Vi har lyft oss både process- och kompetensmässigt inom digitalisering och har även hunnit med att GDPR-säkra vår verksamhet.

Det är med tacksamhet och ödmjukhet vi nu går på ledighet och laddar inför 2019. Utan våra kunder, kandidater och samarbetspartners hade detta inte varit möjligt!

 

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på Codeq